Kontakt

Adres:

Zespół Dziennych Domów Pomocy
Filia nr 5 - Klub Winogrady
os. Kosmonautów 15
61-639 Poznań

Tel./Fax:

61 8205541

E-mail:

filia5@zddp.poznan.pl