Kontakt

Adres:

Zespół Dziennych Domów Pomocy
Filia nr 4 - Klub Starówka
ul. Wielka 1
61-774 Poznań

Tel./Fax:

61 8557647

E-mail:

filia4@zddp.poznan.pl