Kontakt

Adres:

Zespół Dziennych Domów Pomocy
Filia nr 1 - Klub Centrum
ul. M. Konopnickiej 18
60-771 Poznań

Tel./Fax:

61 8658119

E-mail:

filia1@zddp.poznan.pl