Kontakt

Adres:

Zespół Dziennych Domów Pomocy
Filia nr 2 - Klub Ogrody
ul. Nowy Świat 7/11
60-581 Poznań

Tel./Fax:

61 8473291

E-mail:

filia2@zddp.poznan.pl