Kontakt

Adres:

Zespół Dziennych Domów Pomocy
ul. M. Konopnickiej 18
60-771 Poznań

Tel./Fax:

61 8658119

E-mail:

zddp@zddp.poznan.pl