Zasady przyjęcia

Obszarem naszej działalności jest miasto Poznań. Osoby zainteresowane zgłaszają się same lub są zgłaszane przez rodzinę. Następnie, po otrzymaniu skierowania od Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego są przyjmowane do Dziennego Domu Pomocy.

Pobyt i wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy jest odpłatny. Odpłatność ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu z uwzględnieniem dochodów i wydatków osoby ubiegającej się o pobyt. Ważne jest by udokumentować ponoszone koszty związane np.: z leczeniem. Dzięki temu można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt.

Szczegóły procedury przyjmowania do Dziennych Domów Pomocy znajdziesz na stronie BIP UM Poznania