O nas

Zespół Dziennych Domów Pomocy został powołany Uchwałą Rady Miasta Poznania z dn. 20 marca 2012 roku jako miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

Zespół jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Do zadań Zespołu należy:
  • świadczenie pomocy dla osób starszych i osób o zmniejszonej sprawności fizycznej mających trudności w organizacji życia codziennego;
  • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych;
  • zapewnienie świadczeń rekreacyjno-kulturalnych;
  • prowadzenie działalności rehabilitacyjnej;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej;
  • zapewnienie wyżywienia.
Ikona pliku pdfRegulamin Organizacyjny ZDDP